TREKOBB

OM OSS

Vi är Trekobb

Kombinationen av drivkraft och intresse för det sjönära, drömmen om en tillvaro i skärgården och den praktiska ådran ledde till grundandet av Trekobb.

Vårt signum är struktur, pålitlighet och tydlighet vilket är egenskaper som tas med från tidigare erfarenheter in i verksamheten.

Trekobb har sin utgångspunkt på ön Ingalskär i Svartlögafjärden, vilken kompletteras med en bas på fastlandet i Dyviks Marina. Ytterligare en knutpunkt för verksamheten är Klintsundet beläget mellan Västra och Östra Lagnö.

Ingalskär

59.520159153985645
18.944218005512372

Dyviks Marina

Dyviks Fabriksväg 7, 184 91 Åkersberga

Vår historia

Jag har spenderat hela mitt liv i nära anslutning till sjö- och skärgård. Under min uppväxt på helger och hela somrarna på ön i Svartlögafjärden, något som ledde vidare till en karriär i Marinen där jag under ett 20-tal år arbetade till sjöss varvat med ledningsfunktioner på landbacken.

Något decennium in i 2000-talet skiftade jag till Sjöfartsverket där mitt uppdrag bl.a. varit att leda den nationella verksamheten med transporter av lotsar till och från fartyg som anlöper svenska hamnar.

Parallellt med ett sjönära yrkesliv har jag själv och i samarbete med andra drivit olika bygg- och entreprenadprojekt. Det har inneburit allt från projektering, bygglovsprocesser och det praktiska genomförandet. Det senaste i den skaran är utveckling av ett skärgårdsboende med året runt standard på en ö helt ”off grid”, dvs. utan anslutning till elnät och VA-system.

SAMARBETSPARTNERS