TREKOBB

BYGGLOV

Bygglov i skärgården?

Vi på Trekobb vet hur processen går till.

Av erfarenhet vet vi att bygglovsprocesser i skärgårdsmiljön kan vara komplicerade och ta lång tid. Vi hjälper dig att formulera en bygglovsansökan med argumentation för att ge största möjliga chans för att den ska beviljas i alla steg.

Utveckling av skärgårdsboende är projekt som man kanske gör endast någon enstaka gång. Att då förväntas ha kännedom om alla steg och hur de ska drivas kan vara tidskrävande, utmanande och leda till att det blir fel.

Många fastigheter i skärgården omfattas av det omfattande regelverket kring strandskyddet och även om ett bygglov beviljas av kommunen är det vanligt att ärendet går till överprövning av Länsstyrelsen.

Trekobb är behjälpliga i allt från rådgivning till helhetsansvar. 

Österåker kommun

Bygga nytt, ändra eller riva.

Värmdö kommun

Bygglov och byggregler.

Länsstyrelsen

Strandskydds-dispens och överprövning.

Norrtälje kommun

Bygglov och andra lov.

Vaxholm stad

Bygga nytt, ändra eller riva.