TREKOBB

BYGGNATION

Bygga i skärgården?

Ett effektivt sätt att bygga i skärgården är att jobba med hus i byggsats. Det innebär att husets delar kommer i färdiga sektioner i mindre block och allt kompletterande virke som exempelvis vindskivor och foder är färdigkapat. Detta gör att transporterna blir effektiva och att huset snabbt kommer under ett skyddat skal. Ofta blir det också totalt sett en ekonomiskt fördelaktig lösning.


Trekobb har ett samarbete med CA-boden www.ca-boden.se som med stor flexibilitet och rimliga priser kan tillverka allt från mindre bodar till större hus med denna metodik.


Enklare byggnationer såsom altaner, bodar, kök, bryggor osv. utför vi med enkelhet i egen regi. Genom ett flertal samarbeten har vi också möjlighet att åta oss större projekt och kan på så vis anpassa behovet av resurser för just ert projekt.

Tidigare byggnationer

Anläggning av altan och gräsmatta

Ett projekt där en ny altan och planering av tomt smälter samman.

Brygga i Stockholms skärgård

Två spångar över en vik blir en fin passage över vass och vatten.

Hus i Stockholms Skärgård

Exempel på byggnation med småblock – ett effektivt sätt att få ett skalskyddat hus.